Xiên Nướng Tổng Hợp - 焼物盛合わせ

Thực đơn
お品書き

Thong ke