Thực Đơn Chọn Sẵn - Gan Ngỗng - Thăn Bò (2 Người) - フォアグラとテンダーロイン牛肉(2人前)

Thực đơn
お品書き

Thong ke