Thịt Gà Nhồi Trứng Cá Tuyết Tẩm Bột Cà Mì Rán - 鶏肉明太子はさみ揚げ

Thực đơn
お品書き

Thong ke