Thịt Bò Lát Mỏng Áp Chảo Với Rau Tổng Hợp - 鋤焼

Thực đơn
お品書き

Thong ke