Thăn Lợn Nhật Cuộn Quả Bơ Tẩm Bột Cà Mỳ Rán - 黒豚ロールカツアボカド入り

Thực đơn
お品書き

Thong ke