Tempura Sò Điệp Nhân Nhím Biển Cuộn Lá Tía Tô -

Thực đơn
お品書き

Thong ke