Salad Trứng Cá Tuyết - 明太子サラダ

Thực đơn
お品書き

Thong ke