Râu Mực Tẩm Bột Rán - 烏賊下足空揚げ

Thực đơn
お品書き

Thong ke