Nấm Hương Tươi Nhồi Thịt Nướng - シイタケの鶏ミンチ詰め

Thực đơn
お品書き

Thong ke