Mỳ Udon Đặc Biệt Với Bò Wagyu - 和牛稲庭うどん

Thực đơn
お品書き

Thong ke