Mực Tẩm Bột Cà Mì - 烏賊フライ

Thực đơn
お品書き

Thong ke