Mực Ống Nhỏ Ướp Xì Dầu - 蛍烏賊

Thực đơn
お品書き

Thong ke