Mề Gà Xiên Nướng Muối Hoặc Sốt Teri - 砂肝串塩焼き/照焼き

Thực đơn
お品書き

Thong ke