Lươn Nhật Xiên Nướng Sốt Teri - 鰻串照り焼き

Thực đơn
お品書き

Thong ke