Lưỡi Lợn Nướng Muối Hoăc Sốt Teri - 豚の舌塩焼/ 照焼

Thực đơn
お品書き

Thong ke