Khoai Tây Nghiền Rau Tẩm Bột Cà Mỳ Rán - 野菜コロッケ

Thực đơn
お品書き

Thong ke