Đầu Cá Hồi Tẩm Bột Rán - 鮭兜唐揚げ

Thực đơn
お品書き

Thong ke