Cánh Gà Nướng Muối Hoặc Sốt Teri - 鶏手羽塩焼き/照焼き

Thực đơn
お品書き

Thong ke