Cánh Gà Nướng Giòn Với Sốt Teri - 鶏手羽先照り焼き

Thực đơn
お品書き

Thong ke