Cánh Gà Nhồi Trứng Cá Tuyết - 鳥手羽明太子つめ

Thực đơn
お品書き

Thong ke