Cá Thu Nướng Muối Hoặc Sốt Teri - 鯖塩焼 / 照焼

Thực đơn
お品書き

Thong ke