Cá Thu Đao Và Tỏi Tây Nướng Muối Hoặc Sốt Teri - 秋刀魚ねぎ巻き塩焼きか照り焼き

Thực đơn
お品書き

Thong ke