Cá Thu Đao Nướng Muối - 秋刀魚塩焼

Thực đơn
お品書き

Thong ke