Bò Cuốn Nấm Kim Châm - 牛肉の榎巻き

Thực đơn
お品書き

Thong ke