Bào Ngư Nhật Bản Sashimi - 日本の煮鮑刺身

Thực đơn
お品書き

Thong ke