Bạch Quả Nướng Muối - 塩煎り銀杏

Thực đơn
お品書き

Thong ke