Thực Đơn Chọn Sẵn Sườn Cừu Úc - Hàu Nhật (2 Người)

Thực đơn
お品書き

Thong ke