Thực Đơn Chọn Sẵn Cá Tuyết - Sò Điệp (2 Người)

Thực đơn
お品書き

Thong ke