Thực Đơn Chọn Sẵn - Tôm Hùm (2 Người) - 活き伊勢海老コース(2人前)

Thực đơn
お品書き

Thong ke