Thăn Lợn Xào Kimchi Và Rau Tổng Hợp - 黒豚、野菜、キムチのスターフライ

Thực đơn
お品書き

Thong ke